Jadalnie jako osobne pomieszczenia dawniej były bardzo modne w dużych domach. Nie do pomyślenia było wówczas to, aby do osób zgromadzonych przy stole dolatywały zapachy czy odgłosy z kuchni. Współcześnie granica między pomieszczeniem do przygotowywania posiłków i jego spożywania zaciera się. Czasami ogranicza się jedynie do postawienia barku, który stwarza naturalną granicę między kuchnią i częścią mieszkania, przeznaczoną do spożywania posiłków. Niekiedy granica ta jest jeszcze bardziej płynna, a jadalnię wyznacza się jedynie za pomocą innego koloru czy materiału podłogi.…