Wątpliwość co do klasyfikacji wynika z zapisów rozporządzenia MSWiA, które stałe urządzenia gaśnicze definiuje jako

2019-07-16

W miejscach spoza listy SUG mogą być uruchamiane ręcznie, a tak właśnie działają hydranty wewnętrzne. 1-5, jeżeli we wszystkich strefachpożarowych budynków, przylegających odpowiednio do tych ścian lub ich części, sąstosowane stałe urządzenia gaśnicze wodne. W szybach dźwigowych można umieszczać wyłącznie urządzenia i przewodyzwiązane z pracą i konserwacją dźwigu. Wątpliwość co do klasyfikacji wynika z zapisów rozporządzenia MSWiA, które stałe urządzenia gaśnicze http://dekk.pl/instalacje-gasnicze-wodne.html definiuje jako. Wszystkie urządzenia należy lokalizować, instalować i odpowiednio zabezpieczać, aby nie podlegały uszkodzeniom mechanicznym, chemicznym i innym, które mogą mieć ujemny wpływ na ich pracę. 1-5, jeżeli wewszystkich strefach pożarowych budynku, przylegających odpowiednio do tej ściany lub jejczęści, są stosowane stałe urządzenia gaśnicze wodne. 1, powinny być wyposażone w samoczynne urządzeniaoddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu. Systemy gaśnicze wykorzystujące mieszaniny gazów obojętnych są alternatywą dla stałych urządzeń gaśniczych opartych na halonach. Normy te mówią bowiem, że stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane są samoczynnie bądź ręcznie. Przy stosowaniu czujek dymu lub płomienia urządzenie gaśnicze należy zaprojektować tak, aby zadziałało w wyniku zaistnienia koincydencji liniowej lub strefowej. Tryskacze to urządzenia aktywne, które nie tylko wykrywają pożar, ale również zapobiegają jego dalszemu rozwojowi i w pewnych przypadkach również go gaszą. Urządzenia oświetleniowe, w tym reklamy, umieszczone na zewnątrz budynku lub w jegootoczeniu nie mogą powodować uciążliwości dla jego użytkowników ani też przechodniów ikierowców. Działanie gaśnicze chlorowcopochodnych węglowodorów polega na fizycznym schłodzeniu środowiska pożaru. Tablice informacyjne, reklamy i podobne urządzenia oraz dekoracje powinny byćtak usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dlaużytkowników budynku i osób trzecich. Urządzenia gaśnicze wodne mają jednak swoje ograniczenia. Maszynownia dźwigów powinna być wyposażona w urządzenia umożliwiające podnoszenieelementów instalacji dźwigowych. Jeżeli w powietrzu wywiewanym z pomieszczenia występują niedopuszczalnestężenia substancji szkodliwych, należy zastosować urządzenia unieszkodliwiające je przedwyemitowaniem do atmosfery. Przewody wentylacyjne przed miejscem wprowadzenia do komór pyłowych i cyklonówpowinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające przeniesieniu się ognia. Ich szybkie działanie i właściwości gaśnicze pomagają zapobiegać następstwom pożarów. W schemacie nie zostały umieszczone urządzenia gaśnicze halonowe, ponieważ obecnie wycofuje się je z użytku. Uruchamiane są za pomocą elementu termoczułego, który wymaga dostatecznie dużego wzrostu temperatury połączonego z odpowiednim przepływem powietrza. Te uruchamiane samoczynnie powinny być sterowane przez elementy systemu sygnalizacji pożarowej legitymujące się odpowiednimi certyfikatami i świadectwami dopuszczenia.