Instalacje gaśnicze wykorzystujące gazy obojętne dają możliwość automatycznego wykrycia i zasygnalizowania pożaru oraz rozpoczęcia akcji gaśniczej w chronionych strefach

2019-08-09

Instalacje mgły wodnej wytwarzają małe krople, które poprawiają wymianę ciepła. Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego. Wszędzie tam, gdzie ważne jest, aby jak najszybciej ugasić rozprzestrzeniający się ogień zakładane są instalacje gaśnicze. Gaśnicze działanie CO2 polega na redukcji stężenia tlenu w powietrzu chronionej strefy. Instalacje gaśnicze http://dekk.pl/instalacje-gasnicze-gazowe.html wykorzystujące gazy obojętne dają możliwość automatycznego wykrycia i zasygnalizowania pożaru oraz rozpoczęcia akcji gaśniczej w chronionych strefach. Natomiast gazowe systemy gaśnicze są stosowane wtedy kiedy nie jest wskazane użycie wody do gaszenia pożaru. Instalacje gaśnicze gazowe są stosowane w sytuacjach, gdy inne instalacje gaśnicze (np. Wodne instalacje gaśnicze) nie mogą zapewnić założonych celów ochrony. W niektórych przypadkach preferowane są instalacje gaśnicze wielostrefowe, dysponujące wspólnym zapasem środka gaśniczego. Instalacje zraszaczowe wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. Instalowane przez nas urządzenia gaśnicze służą do zabezpieczania zarówno całej kubatury pomieszczeń jak również poszczególnych elementów ich wyposażenia. Instalacje sygnalizacji pożarowej i sterowania gaszeniem mogą być rozbudowane o systemy wczesnej detekcji dymu oraz o systemy wizualizacji i zarządzania. Instalacje zraszaczowe są w szczególności stosowane w obszarach, w których należy liczyć się z szybkim rozprzestrzenianiem się pożaru. Instalacje te są przeznaczone do gaszenia wykrytych iskier, powstających w procesie obróbki i przedostające się do pneumatycznych przewodów transportowych. Zamiast tradycyjnych metod gaszenia pożarów stosuje się gaśnice i instalacje wykorzystujące gazy, które nie powodują uszkodzenia znajdujących się w serwerowniach sprzętów. Wśród nich można wyróżnić: instalacje tryskaczowe, instalacje zraszaczowe, mgła wodna. Zgodnie z wymaganiami prawa powyższe stałe instalacje gaśnicze muszą zostać wykonane na podstawie projektu opracowanego przez uprawnioną osobę. W wielu przypadkach instalacje gaszenia iskier mogą gasić iskry podczas trwającej produkcji bez powodowania jakichkolwiek przerw w produkcji. Gazowe instalacje gaśnicze mają swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie woda lub jej roztwory mogą spowodować straty porównywalne z działaniem ognia lub nawet większe. Automatyczne Instalacje tryskaczowe stosuje się w celu wykrycia i ugaszenia wodą pożaru w jego wczesnym stadium lub w celu utrzymania pod kontrolą do czasu przyjazdu jednostek straży pożarnej. Instalacje te gaszą iskry poprzez rozpylenie niewielkich ilości wody do strumienia przewodu transportowego. Instalacje gaszenia iskier można podzielić na dwie części: wykrywanie iskier oraz gaszenie lub separacja iskier.